Linux ubuntu

 

Strona www

instalacja apache

     apt-get install apache2

 

konfiguracja  apache w ten sposób

http://www.mojadres.pl/~nazwa_usera.

 

Włączenie modułu:

        a2enmod userdir

        su $user

        mkdir ~/public_html && chmod 0755 ~/public_html

exit